LANGKAH-LANGKAH WALI KELAS

 • Mengetahui Tugas Pokoknya
 • Mengetahui Jumlah anak didik
 • Mengetahui nama-nama anak didik
 • Mengetahui identitas anak didik, antara lain dengan cara memanggil seorang demi seorang anak didik untuk menyesuaikan isi kartupribadi dengan keadaan yang sebenarnya
 • Mengetahui Kehadirannya setiap hari di kelasnya
 • Mengetahui masalah-masalah anak didik
 • Mengadakan penelitian kelakuan dan kerajinan
 • Mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah
 • Memperhatikan buku laporan pendidik , Kenaikan kelas dan Evaluasio Belajar Tahap Akhir atau Ujian Akhir.
 • Memperhatikan Kesehatan dan Kesejahteraan
 • Membina Suasana Kekeluargaan¬†
 • Melaporkan Kepada Kepala Sekolah
Scroll to Top